top of page

Privacy Statement

TranslationLink is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

 

Jouw persoonsgegevens worden door TranslationLink verwerkt wanneer je gebruikmaakt van de diensten van TranslationLink en/of wanneer je deze gegevens zelf verstrekt.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. TranslationLink ontvangt deze gegevens van jou, bijvoorbeeld wanneer je de website bezoekt, het contactformulier op de website invult, een aankoop doet in de webshop, een e-mail stuurt of belt/appt/sms’t.

Van wie verwerkt TranslationLink persoonsgegevens?

TranslationLink verwerkt persoonsgegevens van iedere persoon waar contact mee is en/of die de website bezoekt.

 

Waar gebruikt TranslationLink je persoonsgegevens voor?
TranslationLink verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van uit te kunnen voeren;

 • om je te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten en producten;

 • om het aanbod van producten, diensten en content af te stemmen op jouw voorkeuren;

 • om de bestelde producten te kunnen leveren;

 • voor het afhandelen van de betaling;

 • voor het verzenden van een nieuwsbrief;

 • of omdat hier een wettelijke verplichting voor is.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt TranslationLink?

In verband met bovenstaande doelen verwerkt TranslationLink de volgende persoonsgegevens: 

 • voor- en achternaam, 

 • geslacht,

 • adresgegevens, 

 • telefoonnummer, 

 • e-mailadres, 

 • bankrekeningnummer
   

Daarnaast worden gegevens verwerkt die door jou actief aan TranslationLink verstrekt worden.

 

Verwerkt TranslationLink bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
TranslationLink verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. TranslationLink kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

 

Als je er van overtuigd bent dat TranslationLink zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft  verzameld over een minderjarige, neem dan contact op. De gegevens zullen dan worden verwijderd.

 

Hoe lang bewaart TranslationLink persoonsgegevens?

TranslationLink bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, maximaal 2 jaar na het laatste contact met en/of bezoek aan de website, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Deelt TranslationLink persoonsgegevens met derden?

TranslationLink verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

TranslationLink gebruikt technische en functionele cookies en soms analytische cookies. Dit zijn cookies die geen inbreuk maken op je privacy maar via de cookiebanner kun je te allen tijde jouw voorkeur aangeven.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Google Analytics

TranslationLink gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. TranslationLink heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met de data. Verder heeft TranslationLink Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. En tot slot worden de IP-adressen geanonimiseerd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TranslationLink en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens die bij TranslationLink bekent zijn in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het contactformulier. 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt TranslationLink jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. TranslationLink reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

 

TranslationLink wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe beveiligt TranslationLink persoonsgegevens?

TranslationLink neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met TranslationLink.

 

Links

Op de website van TranslationLink kunnen links naar andere websites staan. TranslationLink is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites en adviseert je dan ook om altijd het privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wijzigingen aan deze privacy policy statement

TranslationLink kan dit privacy statement zo nu en dan bijwerken. Een grote verandering in dit privacy statement zal op de website worden vermeld.

bottom of page